Wynik fałszywie dodatni

DEFINICJA

Wynik oznaczenia błędnie wskazujący wartość dodatnią lub nieprawidłową, podczas gdy stan chorobowy faktycznie nie występuje.