Częstość występowania otyłości w USA wciąż rośnie i zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

12.11.2020
Image credit: Debora Cartagena, CDC

Dane z 2019 r. z amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) pokazują, że coraz większa liczba Amerykanów cierpi na otyłość, która jest czynnikiem ryzyka wielu chorób i poważnych powikłań w przebiegu COVID-19.

Dane z Mapy występowania otyłości 2019 sporządzonej przez CDC wykazują, że zgodnie z danymi dotyczącymi wagi i wzrostu w dwunastu stanach ponad 35% dorosłych zostało sklasyfikowanych jako osoby otyłe. Te stany to Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Luizjana, Michigan, Missisipi, Oklahoma, Południowa Karolina, Tennessee i Zachodnia Wirginia. Mapa została wydana przez CDC 17 września 2020 roku. (Polskie dane poniżej w części "Źródła").

Otyłość jest złożonym stanem klinicznym, którego czynnikami ryzyka są: tryb życia, środowisko, społeczność, przyjmowane leki, czynniki genetyczne i inne występujące choroby. Otyłość jest poważnym problemem dla publicznej opieki zdrowotnej, ponieważ zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, chorób serca, nowotworów, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, depresji oraz stanów lękowych i jest powiązana z zespołem metabolicznym.

Mapy otyłości CDC tworzone w oparciu o udzielane przez badanych informacje dotyczące wzrostu i wagi (masy ciała) ilustrują coroczny odsetek występowania otyłości wśród osób dorosłych. Dane dotyczące wagi i wzrostu służą do określenia wskaźnika masy ciała (BMI), czyli miary tkanki tłuszczowej. BMI pomaga lekarzom określić, czy ktoś ma niedowagę, wagę prawidłową, nadwagę lub otyłość. Wskaźnik BMI na poziomie 18,5 do 24,9 jest uważany za prawidłową masę ciała, od 25 do 29,9 oznacza nadwagę, natomiast BMI powyżej 30 to otyłość.

Oprócz lokalizacji, mapy otyłości sporządzane są również w odniesieniu do poziomu wykształcenia, wieku i rasy/pochodzenia etnicznego. Zgodnie z mapą z 2019 r. wskaźniki otyłości spadają wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Najwyższy odsetek występowania otyłości (36,2%) zaobserwowano wśród dorosłych nieposiadających dyplomu szkoły ponadpodstawowej, następnie u osób z wykształceniem średnim (34,3%), dorosłych absolwentów z zawodowym wykształceniem kierunkowym (32,8%) i absolwentów szkół wyższych (25,0%).

Zgodnie z mapą z 2019 r. prawdopodobieństwo wystąpienia otyłości u osób młodych było o połowę mniejsze niż wśród dorosłych w średnim wieku. U dorosłych  w wieku od 18 do 24 lat częstość występowania otyłości  była najniższa (18,9%) w porównaniu z dorosłymi w wieku od 45 do 54 lat, u których występował on najczęściej (37,6%).

Zestawienie danych z lat 2017-2019 na mapach otyłości CDC pokazuje różnice rasowe i etniczne. Tylko w sześciu stanach częstość występowania otyłości osób dorosłych rasy białej wynosiła 35% lub więcej. Dla porównania, taki odsetek otyłych Latynosów występował w 15 stanach, a osób czarnoskórych w 34 stanach.

Otyłość i COVID-19

W komunikacie dotyczącym COVID-19, wydanym wraz z mapą otyłości z 2019 roku, CDC ostrzega, że otyłość może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich chorób, hospitalizacji, a nawet śmierci. Otyłość ma nieproporcjonalnie duży wpływ na niektóre mniejszościowe grupy rasowe i etniczne, w tym osoby czarnoskóre i Latynosów, które są również narażone na zwiększone ryzyko COVID-19.  Te różnice podkreślają konieczność zniesienia barier w zakresie zdrowego stylu życia i promowania go we wszystkich społecznościach. Jednak w przeszłości mniejszości rasowe i etniczne nie miały równych szans na zdrowie ekonomiczne, fizyczne i emocjonalne, a te nierówności spowodowały wzrost ryzyka zachorowania i śmierci z powodu COVID-19. Wiele z tych czynników jest przyczyną wyższego odsetka otyłości wśród niektórych mniejszości rasowych i etnicznych.

Aby zmniejszyć częstość występowania otyłości, państwa i społeczności powinny ułatwiać dostęp do niedrogiej, zdrowej żywności oraz zapewniać bezpieczne i dogodne miejsca do ćwiczeń fizycznych. Również samemu można zadbać o swój układ odpornościowy i zwiększyć kontrolę  nad schorzeniami przewlekłymi powodującymi cięższy przebieg infekcji COVID-19, takimi jak cukrzyca i choroby serca, zwiększając swoją aktywność fizyczną i zdrowo się odżywiając. CDC zaleca również odpowiednią ilość snu i znalezienie zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem.

"Wprawdzie zmiany systemowe i środowiskowe mogą wymagać czasu, lecz już teraz możemy podjąć małe kroki, aby utrzymać lub poprawić nasze zdrowie i chronić się podczas tej pandemii", zauważa CDC.

Wskaźnik BMI można obliczyć za pomocą poniższego wzoru.

Masa ciała w kg/ wzrost do kwadratu (w metrach).

Należy pamiętać, że jest on przydatnym narzędziem przesiewowym, lecz nie stanowi oceny stanu zdrowia. W celu oceny ogólnego stanu zdrowia i ryzyka wystąpienia określonych chorób lekarz wykonuje różne badania i rozpatruje inne czynniki ryzyka.

Materiały powiązane:

Choroby

Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca
Choroby sercowo naczyniowe
Choroby wątroby
Zespół metaboliczny

Profilaktyka
Dorośli w wieku 19-29 lat
Dorośli w wieku 30-49
Dorośli w wieku powyzej 50 roku życia

Na polskich stronach:
NFZ, Otyłość wagi ciężkiej

Na stronach obcojęzycznych:
CDC: Overweight and Obesity