CDC

DEFINICJA

Centers for Disease Control and Prevention, Centrum Kontroli Zakażeń i ich Zapobiegania.