Morfologia

Inne nazwy: Morfologia, Morfologia prosta, Morfologia z różnicowaniem
Oficjalna nazwa: Morfologia krwi obwodowej
Powiązane badania: Rozmaz krwi obwodowej, Hemoglobina, Hematokryt, RBC, WBC, Różnicowanie krwinek białych, Liczba płytek krwi

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu ogólnej oceny stanu zdrowia; w celu wykrywania, rozpoznawania lub monitorowania któregokolwiek z wielu schorzeń, które wpływają na komórki krwi, w tym niedokrwistości, zakażeń, stanów zapalnych, zaburzeń krzepnięcia lub nowotworów.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w ramach rutynowych badań kontrolnych; w przypadku występowania objawów wskazującyh na występowanie choroby wpływającej na komórki krwi; powtarza się okresowo w celu monitorowania leczenia rozpoznanej choroby lub stosowania terapii, która wpływa na elementy komórkowe krwi.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobiera się z żyły łokciowej lub z opuszki palca (dorośli i dzieci) lub pięty (noworodki)


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana12.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.