Rozmaz krwi obwodowej

Inne nazwy: Rozmaz, rozmaz ręczny
Oficjalna nazwa: Mikroskopowa ocena rozmazu krwi obwodowej
Powiązane badania: Morfologia, Różnicowanie krwinek białych, RBC, WBC, Liczba płytek krwi, Liczba Retykulocytów, Odmiany hemoglobiny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie pozwala ocenić, czy krwinki czerwone, białe i płytki krwi są prawidłowe i dojrzałe oraz zróżnicować poszczególne rodzaje krwinek białych i określić ich procentową zawartość we krwi. Pomaga w rozpoznaniu szeregu niedoborów, chorób i zaburzeń związanych z wytwarzaniem, czynnością i niszczeniem krwinek. Pozwala monitorować wytwarzanie i dojrzałość krwinek w chorobach takich jak białaczki, w czasie chemio- lub radioterapii. Wykonywane jest także przy podejrzeniu występowania odmian hemoglobiny (hemoglobinopatii).

Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy wynik morfologii krwi obwodowej i/lub różnicowania krwinek białych uzyskany metodą automatyczną jest nieprawidłowy. Badanie jest wykonywane w celu wykrycia nieprawidłowych lub niedojrzałych komórek. Kiedy lekarz podejrzewa, chorobę lub zaburzenie, które może mieć wpływ na krwinki białe i/lub czerwone.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej albo z palca, płatka ucha lub - u niemowląt - z pięty.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.