WBC

Inne nazwy: Liczba leukocytów
Oficjalna nazwa: Liczba krwinek białych
Powiązane badania: Morfologia, Rozmaz krwi obwodowej, Szpik kostny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w celu wykrywania wielu różnych chorób, które mają wpływ na krwinki białe, takich jak zakażenia, stany zapalne lub też choroby wpływające na wytwarzanie i czas życia leukocytów; w celu monitorowania leczenia chorób krwi lub monitorowania leczenia, o którym wiadomo, że ma wpływ na WBC.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane jako część badania morfologii krwi w ramach badań okresowych lub w przypadku występowania objawów zaburzeń, które mogą zmieniać liczbę WBC, takich jak zakażenia, stany zapalne lub choroba nowotworowa, a także u osób z rozpoznaną chorobą lub poddawanych leczeniu, które ma wpływ na liczbę WBC.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew do badania jest pobierana najczęściej z żyły łokciowej, a także z nakłucia opuszki palca lub pięty (u noworodków).


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana12.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.