Inna nazwa: SLE, LE,  toczeń trzewny, toczeń rumieniowaty
 

Co to jest?

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest chorobą autoimmunizacyjną, która rozwija się wskutek złożonych zaburzeń układu immunologicznego prowadzących do przewlekłego stanu zapalnego w wielu tkankach i narządach. Na SLE osiem razy częściej zapadają kobiety niż mężczyźni. SLE może rozwinąć się w dowolnym wieku u każdej osoby, lecz choroba ta najczęściej rozwija się pomiędzy 20 – 45 rokiem. Około 15 – 20% przypadków SLE rozpoznaje się u dzieci. Bardziej narażone są osoby o korzeniach afrykańskich, azjatyckiego, latynoskich oraz indiańskich. Etiologia tego schorzenia nie jest znana. Uważa się, że pewną rolę w patologii tego schorzenia mogą odgrywać czynniki genetyczne, środowiskowe, a także  hormony. Toczeń może współistnieć z innymi chorobami autoimmunizacyjnymi takimi jak zespół Sjogrena, niedokrwistość hemolityczna, zapalenie tarczycy oraz pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP).


Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 23.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.