Ciężka reakcja zapalna organizmu na zakażenie z obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych i ich toksyn we krwi; zazwyczaj jest wynikiem rozszerzania się zakażenia miejscowego.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 24.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.