Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl

 

Czym jest HIV?

HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności) jest wirusem wywołującym AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności). Zabija on lub uszkadza komórki układu odpornościowego, przez co stopniowo niszczy zdolność organizmu do zwalczania zakażeń i pewnych typów nowotworów. U osób z rozpoznanym AIDS wystąpić mogą zagrażające życiu choroby, zwane zakażeniami oportunistycznymi. Są to nieszkodliwe dla zdrowego organizmu zakażenia wywołane przez drobnoustroje takie jak wirusy lub bakterie. Chorzy z wirusem HIV / AIDS są również w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju niektórych nowotworów, chorób neurologicznych oraz wielu innych.

W roku 2010 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacowała, że na świecie przybędzie 2,7 miliona zakażonych HIV; 1,8 miliona umrze na choroby związane z AIDS, a liczba zakażonych wynosić będzie w sumie 34 miliony.

Od roku 1981 w USA odnotowano ponad 700 000 przypadków AIDS. Szacuje się, że nosicielami wirusa HIV jest 900 000 Amerykanów, z czego 275 000 nie wie o swoim zakażeniu, przez co może zakażać innych. W czerwcu 2013 r. zarejestrowano w Polsce 97 nowo wykrytych zakażeń HIV, 15 zachorowań na AIDS oraz 4 zgony osób chorych na AIDS. Wśród 97 zarejestrowanych w czerwcu zakażeń HIV, 3 były rozpoznane w roku 2012, a pozostałych 94 było rozpoznanych w roku 2013. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 czerwca 2013 r. stwierdzono zakażenie HIV u 16.916 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 5.973 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.163 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 1.688 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 2.937 zachorowań na AIDS; 1.217 chorych zmarło.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 17.12.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.