Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl 


Co to jest?

Zakażenia grzybicze spowodowane są umiejscowieniem się jednego lub kilku gatunków grzybów w tkankach organizmu. Zakażenia te być powierzchowne, ograniczone do skóry; mogą obejmować tkanki wewnętrzne jak na przykład płuca, krew (posocznica) lub też przybierać formę grzybicy układowej. Niektóre gatunki grzybów są oportunistyczne, inne zaś są patogeniczne i powodują chorobę bez względu na stan układu odpornościowego pacjenta.

Grzyby są jedną z czterech głównych grup mikroorganizmów (bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby). W naturze występują w dwóch formach: organizmów jednokomórkowych lub rozrastających się grzybów strzępkowych (pleśni). Niektóre grzyby są dimorficzne, co oznacza, że ich forma zmienia się w zależności od zasiedlanego otoczenia. Wprawdzie drożdżaki nie są widoczne gołym okiem, ale pleśń można zaobserwować na przykład na przejrzałych owocach, czerstwym chlebie lub też w źle wentylowanych, wilgotnych pomieszczeniach czy na zmurszałym drewnie. W naturze istnieje ponad 50 000 gatunków grzybów, lecz choroby u ludzi wywołuje niecałe 200, z czego najczęściej spotykanych jest 20 - 25 gatunków.

Większość zakażeń grzybiczych występuje w wyniku kontaktu z zarodnikami grzybów znajdującymi się w otoczeniu, w powietrzu lub odchodach ptaków. Infekcja rozwija się zazwyczaj u osób z osłabionym układem odpornościowym i/lub, jeżeli zostaną stworzone po temu odpowiednie warunki. Grzybica może dotknąć każdego, lecz większe ryzyko rozwoju oraz nawrotów choroby występuje na przykład u pacjentów po przeszczepie, osób zakażonych HIV/chorych na AIDS, pacjentów przyjmujących leki immunosupresyjne oraz osób z cukrzycą i chorobami płuc.

Infekcje grzybicze mogą rozwijać się na powierzchni skóry, w jej fałdach oraz w miejscach gdzie skóra jest chroniona odzieżą lub obuwiem i w związku z tym jest ciepła i wilgotna. Mogą również wystąpić w miejscu zranienia, w błonach śluzowych, zatokach przynosowych oraz płucach. Zakażenia grzybicze pobudzają układ odpornościowy, mogą powodować stan zapalny i uszkodzenie tkanek a u niektórych osób wywołać mogą reakcje alergiczne.

Wiele infekcji ograniczonych jest do niewielkiego obszaru skóry (np. między palcami u nóg), lecz niektóre mogą rozprzestrzenić się na całą powierzchnię skóry i/lub zająć tkanki głębsze. Infekcje postępujące oraz te, które miały swój początek w płucach mogą również objąć krew i wraz z nią rozprzestrzenić się w całym organizmie. Niektóre zakażenia grzybicze ustępują samoistnie, lecz większość wymaga interwencji lekarskiej i często długotrwałego leczenia. Nasilenie infekcji atakujących narządy wewnętrzne zazwyczaj narasta - nieleczone mogą spowodować trwałe uszkodzenia w organizmie, a nawet prowadzić do śmierci. Niektóre infekcje grzybicze są zakaźne, podczas gdy inne rozwijają się jedynie u osoby bezpośrednio zarażonej.

Infekcje grzybicze można podzielić według części ciała, którą obejmują, stopnia penetracji tkanek lub też według gatunku grzybów wywołujących zakażenie oraz postaci, jaką przybierają. Niektóre mikroorganizmy mogą być przyczyną zarówno infekcji powierzchownych jak i chorób układowych.

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 04.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.