Różnicowanie krwinek białych

Inne nazwy: Obraz odsetkowy krwinek białych, wzór białokrwinkowy, leukogram
Oficjalna nazwa: Różnicowanie krwinek białych we krwi obwodowej
Powiązane badania: Morfologia, Rozmaz krwi obwodowej, WBC, Szpik kostny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie pomaga określić przyczynę nieprawidłowej liczby WBC; pomaga w rozpoznaniu i monitorowaniu chorób wpływających na układ odpornościowy, takich jak zakażenie lub stan zapalny albo nowotwór, który wpływa na krwinki białe, np. białaczka.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako część badania morfologii krwi, w ramach rutynowych badań okresowych kiedy wyniki badania morfologii krwi nie mieszczą się w przedziałach referencyjnych; kiedy występują jakiekolwiek objawy, które można powiązać z zaburzeniami wpływającymi na krwinki białe, takimi jak zakażenia, stan zapalny lub nowotwór; u osób z rozpoznaną chorobą lub poddanych leczeniu, które zmienia liczbę i/lub obraz leukocytów.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę krwi pobiera się z żyły łokciowej, z palca (u dzieci i dorosłych) lub z pięty (u niemowląt).


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.