Szpik kostny

Inne nazwy: Szpik kostny, badanie szpiku kostnego
Oficjalna nazwa: Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego, trepanobiopsja szpiku kostnego
Powiązane badania: Morfologia, Różnicowanie krwinek białych, Liczba Retykulocytów, Rozmaz krwi obwodowej, Hemoglobina, Hematokryt, Liczba płytek krwi, WBC, RBC

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu oceny rodzaju, ilości i stopnia dojrzałości komórek obecnych w szpiku kostnym oraz pozwala określić strukturę utkania szpiku. Czasami wykonywane jest ono w celu pobrania próbki szpiku w kierunku dokładniejszych badań.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w przypadku, gdy u pacjenta występuje niedokrwistość (anemia) bez uchwytnej przyczyny lub w przypadku występowania schorzenia bądź nowotworu, mogących wpływać na produkcję krwinek w szpiku. Czasami wykonuje się je w diagnostyce gorączki niewiadomego pochodzenia, zwłaszcza gdy u pacjenta występują zaburzenia w układzie odpornościowym.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę szpiku kostnego pobiera się najczęściej z talerza kości biodrowej (miednicy); niekiedy z mostka (u dorosłych) lub kości piszczelowej (u niemowląt).


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana31.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.