Mononukleoza – test przesiewowy

Inne nazwy: Różne nazwy firmowe np. Mono-slide test, Monotest
Oficjalna nazwa: Wykrywanie przeciwciał heterofilnych
Powiązane badania: Morfologia, Przeciwciała przeciw EBV, CMV, TORCH, Rozmaz krwi obwodowej

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jest to badanie przesiewowe w kierunku mononukleozy.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania, szczególnie u nastolatków, objawów mononukleozy, takich jak gorączka, ból gardła, powiększone węzły chłonne i wyczerpanie


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana31.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.