Przeciwciała przeciw EBV

Inne nazwy: Przeciwciała EBV, EBV VCA-IgM Ab, EBV VCA-IgG Ab, EA-D IgG Ab
Oficjalna nazwa: Przeciwciała IgM przeciw antygenowi kapsydu wirusa Epsteina-Barr (EBV), przeciwciała IgG przeciw antygenowi kapsydu wirusa Epsteina-Barr
Powiązane badania: Mononukleoza – test przesiewowy, Morfologia, WBC

W jakim celu badanie jest wykonywane ?

Aby ułatwić rozpoznanie mononukleozy, ocenić wrażliwość na zakażenie EBV, zróżnicować zakażenie EBV i inne choroby o podobnych objawach.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli osoba ma objawy mononukleozy i ujemny wynik testu w kierunku mononukleozy, jeżeli kobieta ciężarna ma objawy grypo-podobne i czasami u osoby bez objawów choroby po ekspozycji na zakażenie.


Jaki materiał pobiera się do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana07.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.