Żelazo w surowicy

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Żelazo w surowicy
Powiązane badania: Ferrytyna, Hematokryt, Hemoglobina, ZPP, Morfologia, TIBC, UIBC, Transferyna

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby sprawdzić, czy stężenie żelaza we krwi jest prawidłowe.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz podejrzewa, że we krwi pacjenta może znajdować się za dużo bądź za mało żelaza.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Może być wskazane pobranie próbki na czczo, po 12 godzinach wstrzymywania się od przyjmowania pokarmów. W tym czasie wolno pić tylko wodę.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana31.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.