Wskaźniki gospodarki żelazem

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Wskaźniki gospodarki żelazem
Powiązane badania: Żelazo w surowicy, TIBC, UIBC, Transferyna, Ferrytyna, ZPP, Morfologia, Hemoglobina, Hematokryt

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby ocenić zasoby żelaza w organizmie.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz z różnych powodów podejrzewa u pacjenta niedobór bądź nadmiar żelaza w organizmie.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Może być wskazane pobranie próbki na czczo, po 12 godzinach wstrzymywania się od przyjmowania pokarmów. W tym czasie wolno pić tylko wodę.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana31.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.