Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl 

  

Co to jest?

Niedokrwistość to stan hemoglobiny, w którym liczba krwinek czerwonych (erytrocytów) i/lub hemoglobiny w nich zawartej spada poniżej normy. Krwinki czerwone i hemoglobina w nich zawarta są niezbędne do transportu tlenu z płuc do pozostałych części organizmu. Brak odpowiedniego dostępu tlenu ma ujemny wpływ na wiele tkanek i narządów. Niedokrwistość może być łagodna, umiarkowana lub znaczna, zależy to od obniżenia liczby czerwonych krwinek i/lub poziomu hemoglobiny. Niedokrwistość jest dosyć często spotykanym stanem klinicznym. Występuje zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, bez względu na wiek, rasę i grupę etniczną. Istnieją jednak czynniki zwiększające ryzyko, takie jak dieta uboga w żelazo i witaminy, choroby przewlekłe takie jak choroby nerek, cukrzyca, nowotwory, nieswoiste zapalenie jelit, niedokrwistości w rodzinie, przewlekłe infekcje, takie jak gruźlica lub HIV oraz znaczna utrata krwi w wyniku urazu lub interwencji chirurgicznej.

Niedokrwistość ma dwie główne przyczyny:

  • Upośledzenie lub obniżone wytwarzanie krwinek czerwonych, jak na przykład w stanach niedoboru żelaza, witamin z grupy B oraz niedokrwistości aplastycznej
  • Obniżona długość życia krwinek czerwonych, wzmożone niszczenie krwinek czerwonych, jak w niedokrwistości hemolitycznej.

Istnieje wiele różnych rodzajów i przyczyn niedokrwistości. Najczęstsze opisano w tabeli 1.


Tabela 1. Rodzaje i przyczyn niedokrwistości

Rodzaj niedokrwistości

Opis

Przyczyny

Z niedoboru żelaza

Niedobór żelaza prowadzi do obniżenia poziomu hemoglobiny; z kolei niski poziom hemoglobiny prowadzi do zmniejszonego wytwarzania prawidłowych krwinek czerwonych

Utrata krwi, dieta uboga w żelazo, upośledzone wchłanianie żelaza

Niedokrwistość złośliwa i z niedoboru witaminy B

Niedobór witamin z grupy B uniemożliwia prawidłowe dojrzewanie i podział krwinek czerwonych, co prowadzi do zmniejszonego wytwarzania prawidłowych krwinek czerwonych

Brak czynnika wewnętrznego; dieta uboga w witaminy z grupy B, upośledzone wchłanianie witamin z grupy B

Aplastyczna

Zmniejszone wytwarzanie wszystkich typów komórek wytwarzanych przez szpik kostny (krwinki czerwone są jednym z tych typów)

Leczenie nowotworów, ekspozycja na toksyny, choroby autoimmunizacyjne, infekcje wirusowe

Hemolityczna

Długość życia krwinek czerwonych w krwiobiegu jest krótsza niż 120 dni; prowadzi do zmniejszenia ogólnej liczby krwinek czerwonych

Przyczyny dziedziczne takie jak niedokrwistość sierpowata i talasemia; inne przyczyny m.in. reakcja poprzetoczeniowa, choroby autoimmunizacyjne i niektóre leki (penicylina)

Związana z chorobami przewlekłymi

Niektóre choroby mogą powodować spowolnienie wytwarzania krwinek czerwonych

Choroba nerek, cukrzyca, gruźlica lub HIV

 

Niedokrwistość może być ostra lub przewlekła. Przewlekła rozwija się powoli wraz z innymi chorobami przewlekłymi takimi jak cukrzyca, choroby nerek lub nowotwór. W takich przypadkach zdarza się, że choroba będąca przyczyną niedokrwistości maskuje jej objawy. Niedokrwistość towarzysząca chorobom przewlekłym może przez pewien czas pozostać niezauważona. Czasami jej obecność wykrywa się podczas badań w kierunku innych chorób.

Niedokrwistość może również przybierać postać ostrych epizodów, jak na przykład w pewnych formach niedokrwistości hemolitycznej, kiedy dochodzi do rozpadu znacznej liczby krwinek czerwonych. Objawy choroby mogą pojawić się bardzo szybko, a w wyniku badania fizykalnego, historii choroby i przeprowadzonych badań można ustalić jej przyczynę.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 31.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.