Lepka wydzielina pochodząca z dolnych dróg oddechowych, która może zawierać krew, śluz, ropę i/lub bakterie. Pobierając plwocinę do badania, należy określić, czy nie zawiera śliny, wytwarzanej przez gruczoły obecne w jamie ustnej.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 09.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.