Cholesterol

Inne nazwy: Cholesterol we krwi, Cholesterol całkowity
Oficjalna nazwa: Cholesterol
Powiązane badania: Triglicerydy, Profil lipidowy, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby ocenić ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca.


Kiedy badanie jest wykonywane?

U osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową, dusznicą bolesną, po zawale serca).
U osób, u których rodzinnie występuje podwyższony poziom cholesterolu lub choroba niedokrwienna serca w młodym wieku.
W wieku powyżej 35 lat, u osób obciążonych czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów.
U osób przyjmujących leki obniżające poziom cholesterolu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły (najczęściej łokciowej) lub z opuszki palca.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Jeśli oznaczanie cholesterolu wchodzi w zakres badania tzw. profilu lipidowego powinno się być na czczo 9-12 godzin przed pobraniem krwi, dozwolone jest tylko picie wody.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana14.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.