Posiew moczu

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Posiew moczu
Powiązane badania: Badanie ogólne moczu, Susceptiblity Testing

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu rozpoznania zakażenia dróg moczowych.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli występują objawy zakażenia dróg moczowych, takie jak ból krzyża lub częste i bolesne oddawanie moczu


Jaki rodzaj materiału się pobiera się do badania?

Próbka środkowego strumienia moczu, czasami próbkę moczu uzyskaną przez cewnikowanie pęcherza moczowego.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Zwykle przeprowadzenie badania nie wymaga żadnego przygotowania, ale korzystne jest pobranie do badania próbki moczu z pierwszej porannej mikcji lub 6 godzin od poprzedniej mikcji, kiedy liczba bakterii w pęcherzu moczowym jest rzeczywistym odzwierciedleniem ich liczby w układzie moczowym.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.