Hormon wzrostu

Inne nazwy: Hormon wzrostu, GH, ludzki hormon wzrostu (hGH), somatotropina
Oficjalna nazwa: Hormon wzrostu
Powiązane badania: IGF-1, Glukoza, Kortyzol, ACTH, TSH, Prolaktyna, FSH, LH, Testosteron

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu:

  • wykrycia chorób spowodowanych niedoborem lub nadmiernym wytwarzaniem hormonu wzrostu (GH)
  • oceny funkcji przysadki oraz monitorowania skuteczności leczenia nadmiernego wytwarzania hormonu wzrostu


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest jednym z elementów oceny czynności przysadki mózgowej. Wykonuje się je w przypadkach:

  • występowania objawów gigantyzmu (u dzieci) lub akromegalii (u dorosłych) wskazujących na nadmierne wytwarzanie GH
  • powolnego wzrostu, niskiego wzrostu i opóźnienia w rozwoju (u dzieci) lub wzmożonej gęstości kości, obniżonej siły mięśniowej i podwyższonego stężenia lipidów (u dorosłych) wskazujących na niedobór GH
  • podczas leczenia zaburzeń związanych z wydzielaniem GH i przez dłuższy okres po jego zakończeniu.
     

Jak się pobiera próbkę do badania?

Zazwyczaj jest to kilka próbek krwi pobranych z żyły łokciowej w oznaczonych odstępach czasu. Czasami pojedyncza próbka krwi pobrana na czczo lub po intensywnych ćwiczeniach fizycznych.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Należy zastosować się do instrukcji udzielonych przez lekarza.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana13.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.