Insulina

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Insulina
Powiązane badania: Peptyd C, Glukoza

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w ocenie wytwarzania insuliny, rozpoznawaniu wyspiaka (insulinoma, guza wywodzącego się z komórek wysp trzustkowych, produkujących insulinę), oraz w określeniu przyczyn hipoglikemii.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane wtedy, gdy wystąpi potwierdzona hipoglikemia, lub objawy sugerujące nieprawidłowe uwalnianie lub wykorzystywanie insuliny przez organizm, oraz czasami w przypadku cukrzycy, gdy lekarz zaleci ocenę wytwarzania insuliny oraz czasami aby potwierdzić oporność na insulinę.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Przed pobraniem próbki może być konieczne powstrzymanie się od jedzenia przez 8 godzin; zdarza się, iż badanie wykonuje się razem z innymi, na przykład wraz z testem tolerancji glukozy. W niektórych przypadkach wymagany jest jeszcze dłuższy okres postu.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana13.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.