Estrogeny

Inne nazwy: Estrogeny to grupa hormonów sterydowych. Opisano ponad 20 różnych form estrogenów, z których najczęściej oznaczane są: estron (E1), estradiol (E2), estriol (E3)
Oficjalna nazwa: Estrogeny
Powiązane badania: FSH, LH, Testosteron, SHBG, Test potrójny/poczwórny, Progesteron

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu określenia stężenia lub monitorowania stężenia hormonów u kobiet z zaburzeniami cyklu miesiączkowego, nieprawidłowymi i obfitymi krwawieniami miesięcznymi, zaburzeniami płodności, objawami menopauzy lub innymi niedomogami hormonalnymi. Badanie wspomaga ocenę wydolności łożyska we wczesnym okresie ciąży. U mężczyzn z cechami feminizacji oznaczenie estrogenów umożliwia ocenę zaburzeń hormonalnych.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania objawów zaburzeń hormonalnych, nieprawidłowych krwawień miesięcznych, nieprawidłowego lub przedwczesnego rozwoju narządów płciowych (zarówno u mężczyzn jak u kobiet) lub w celu monitorowania przebiegu ciąży. U mężczyzn z objawami feminizacji.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobrana z żyły łokciowej, próbka moczu ze zbiórki 24-godzinnej lub (czasami) świeża próbka śliny.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.