FSH

Inne nazwy: Folitropina
Oficjalna nazwa: Hormon folikulotropowy
Powiązane badania: Estrogeny, LH, Testosteron, Progesteron

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się aby ocenić czynność przysadki mózgowej, szczególnie w zaburzeniach płodności, niewydolności gonad, zaburzeniach okresu dojrzewania, guzach przysadki.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku trudności w zajściu w ciążę lub nieregularnych cykli miesiączkowych; gdy występują objawy zaburzenia czynności przysadki lub podwzgórza albo choroby jajników lub jąder; u dziecka, jeśli lekarz podejrzewa opóźnione lub przedwczesne dojrzewanie płciowe.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej; czasem oznaczenie wykonuje się w przypadkowej próbce moczu lub w moczu ze zbiórki dobowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana13.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.