IGF-1

Inne nazwy: Somatomedyna C
Oficjalna nazwa: Insulinopodobny czynnik wzrostu - 1
Powiązane badania: Hormon wzrostu, Glukoza

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu wykrycia chorób i stanów klinicznych spowodowanych niedoborem lub nadmiernym wytwarzaniem hormonu wzrostu (GH), w celu oceny czynności przysadki mózgowej oraz w celu monitorowania skuteczności leczenia hormonem wzrostu.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W celu oceny czynności przysadki mózgowej; w przypadku zwolnionego tempa wzrostu, niskiego wzrostu, opóźnionego rozwoju (u dzieci) lub obniżonej gęstości kości, obniżonej siły mięśni i podwyższonego stężenia lipidów (u dorosłych), wskazujących na niedobór GH i IGF - 1. W przypadku objawów gigantyzmu (u dzieci) lub akromegalii (u dorosłych), wskazujących na nadmierne wytwarzanie GH i IGF-1. W trakcie oraz po zakończeniu leczenia chorób związanych z nieprawidłowym wytwarzaniem GH.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej lub z opuszki palca (u dzieci).


Czy do badania trzeba się przygotować?

Zasadniczo nie, chyba, że lekarz zleci wykonanie badania na czczo.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana28.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.