TSH

Inne nazwy: hormon stymulujący tarczycę, tyreotropina, hormon tyreotropowy
Oficjalna nazwa: hormon stymulujący tarczycę, tyreotropina, hormon tyreotropowy
Powiązane badania: T3, T4, Przeciwciała przeciwtarczycowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Do badań przesiewowych oraz do rozpoznawania chorób tarczycy (jest najczulszym wskaźnikiem zaburzonej czynności tarczycy); do monitorowania leczenia niedoczynności i nadczynności tarczycy.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W badaniach przesiewowych w kierunku niedoczynności tarczycy u noworodków, aktualnie brak zaleceń do stosowania tego testu w rutynowych badaniach przesiewowych u osób dorosłych. Test stosowany w celu monitorowania leczenia chorób tarczycy. Przy występowaniu objawów chorób tarczycy.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub z nakłucia pięty u noworodka


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, ale niektóre leki mogą interferować z oznaczeniami TSH, dlatego należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.