Przysadka mózgowa


Gruczoł wielkości ziarnka grochu, umiejscowiony w centrum głowy, za jamą zatokową u podstawy mózgu; przysadka składa się z dwóch części wytwarzających hormony: 1) część przednia wytwarzająca hormon wzrostu (GH), adrenokortykotropinę (ACTH), hormon stymulujący tarczycę (TSH) i prolaktynę (PRL) 2) w części tylnej przechowywana jest, a następnie uwalniana oksytocyna i hormon antydiuretyczny (ADH) (wytwarzany przez podwzgórze).


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.