Stan spowodowany nadmiarem hormonu wzrostu; charakteryzuje go wzrost dłoni i stóp, zmiana numeru buta, stopniowe zmiany rysów twarzy, takie jak wysunięcie dolnej szczęki oraz łuków brwiowych do przodu i powiększenie kości nosowej.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 13.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.