Onkogen

DEFINICJA

(gen nowotworowy)  

Gen obecny w wirusie, posiadający zdolność powodowania złośliwych zmian w zakażonych komórkach. Pewne z nich zidentyfikowano w tkankach ludzkich i są traktowane jako potencjalne przyczyny nowotworów. Naukowcy podejmują próby wyizolowania antyonkogenów hamujących rozwój nowotworu, które można by zastosować w leczeniu chorób nowotworowych. Pewne onkogeny mogą odgrywać rolę w prawidłowym rozwoju organizmu, lecz ich uszkodzenie lub mutacje mogą powodować powstanie nowotworu.