Neurofil

DEFINICJA

(granulocyt obojętnochłonny)

Leukocyt ziarnisty (krwinka biała). Neutrofile są określane mianem fagocytów - komórek pochłaniających bakterie i resztki komórkowe. Wzrost liczby neutrofili towarzyszy ostrym zakażeniom, niektórym złośliwym nowotworom, a także jest spotykany w innych stanach.