Bakteria

DEFINICJA

Przedstawiciel ogromnej grupy mikroorganizmów jednokomórkowych (klasa Schizomycetes) występujących w glebie, wodzie i powietrzu. Niektóre są przyczyną chorób u ludzi i zwierząt. Bakterie zazwyczaj klasyfikowane są jako pałeczki (bacillus), ziarniaki (coccus), przecinkowce (vibrio), lub spiralne (spirochete).