Immunoglobuliny

DEFINICJA

Inne nazwy: Ig, przeciwciało. Specjalne białka wytwarzane przez organizm w odpowiedzi na obecność antygenów pochodzących z innych organizmów, m.in. bakterii i wirusów. Wyróżnia się pięć odmiennych strukturalnie klas immunoglobulin wytwarzanych przez komórki plazmatyczne w szpiku kostnym oraz innych tkankach limfatycznych, które wiążą i neutralizują obce antygeny. Pięć głównych klas immunoglobulin to IgA, IgD, IgE, IgG i IgM.