Antygen

DEFINICJA

Substancja (np. toksyna) lub organizm (np. ameba), które przedostając się do organizmu powodują wytwarzanie przeciwciał, swoiście reagujących z antygenem, co neutralizuje lub osłabia jego niekorzystne działanie. Obecność określonych antygenów stanowi kryterium klasyfikacji grup krwi w układzie ABO i jest istotna w przypadku dobierania krwi do przetoczeń lub tkanek do przeszczepiania (np. antygen HLA w przeszczepie nerek).