Grupa krwi a ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej serca

7.3.2013

Badanie opublikowane online w Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Serca wykazało związek pomiędzy grupą krwi (A, B, AB lub O) a prawdopodobieństwem wystąpienia choroby wieńcowej (CHD).

Naukowcy z Bostońskiej Uczelni Zdrowia Publicznego dokonali analizy wyników dwóch badań – badania Nurses’ Health Study, w których udział wzięło 62 000 kobiet w wieku od 30 do 55 lat oraz badania pracowników służby zdrowia (Health Professionals Follow-up Study), w którym przebadanych zostało 27 000 mężczyzn od 40 do 75 roku życia. Osoby biorące udział w badaniu były pod obserwacją przez minimum dwadzieścia lat i odpowiedziały zarówno na pytania dotyczące grupy krwi jak i m.in. poziomu aktywności fizycznej, palenia tytoniu, przyjmowania aspiryny oraz cukrzycy, podwyższonego ciśnienia krwi lub wysokiego poziomu cholesterolu. Na kolejnym etapie badania ustalono czy badane osoby przeszły zawał serca.

Poprzez analizę informacji zebranych podczas badań naukowcy wykazali, że u osób z grupą krwi inną niż 0 czyli z grupami A, B lub AB zachodziło większe prawdopodobieństwo rozwoju choroby wieńcowej. Uczestnicy badania służby zdrowia byli w większości rasy białej, naukowcy twierdzą więc, że wyników nie można przekładać na inne grupy etniczne.

Powiązania takie, jak te opisane w badaniach, nie sugerują żadnego konkretnego procesu biologicznego łączącego chorobę wieńcową z molekułami charakteryzującymi określone grupy krwi. Naukowcy zauważyli, że  gen odpowiedzialny za grupę krwi często znajduje się w bliskiej odległości od genów kodujących białka biorące udział w procesach zapalnych i w adhezji komórek, oba te procesy przyczyniają się do rozwoju choroby wieńcowej. Grupa krwi może zwyczajnie wskazywać na obecność innych genów.

Dodatkowo, Dr Qi zauważył, że możliwe jest „współgranie wielu mechanizmów”.  Dla przykładu, w badaniu mowa jest o poziomie czynnika VIII i czynnika von Willebranda we krwi - czyli dwóch białek uczestniczących w krzepnięciu krwi, których poziom okazał sie być o 25% wyższy u osób z grupami krwi innymi niż 0. Uważa się, że czynnik von Willebranda ma istotny udział w miażdżycy.

Innym zjawiskiem, które może być powiązane, jest poziom cholesterolu. Zdaniem Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca (American Heart Association), istnieją dowody sugerujące, że grupa A ma ścisły związek z podwyższonym stężeniem cholesterolu o niskiej gęstości (LDL-C), nazywanego "złym cholesterolem", mogącym blokować tętnice, a grupa AB powiązana jest ze stanami zapalnymi, które mogą mieć niekorzystny wpływ na naczynia krwionośne. Grupa krwi jest uwarunkowana genetycznie, badania genetyczne uwidaczniają związek pomiędzy grupami AB0 i ryzykiem występowania chorób serca.

"Nikt nie jest w stanie zmienić swojej grupy krwi, ale nasze odkrycia mogą pomóc lekarzom w lepszym zrozumieniu problemu i wytypowaniu osób z większym ryzykiem zachorowania na choroby serca", powiedział Dr Lu Qi, jeden z autorów badania i asystent profesora w Zakładzie Dietetyki w Harvardzkiej Szkole Zdrowia Publicznego w Bostonie. "Wiedząc, że należymy do grupy zwiększonego ryzyka, możemy zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia choroby poprzez zmianę stylu życia na zdrowszy, poprzez prawidłowe odżywianie, regularne ćwiczenia fizyczne i zaprzestanie palenia tytoniu", twierdzi Dr Qi.

Według danych AABB (Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Krwi) około 48% Amerykanów ma grupę krwi 0, a tylko 4% grupę AB. Około 37% Amerykanów  ma grupę A, a grupę B około 11%. Według Amerykańskiego Czerwonego Krzyża statystyki te są jednak różne w populacjach etnicznych takich jak Latynosi oraz osoby pochodzenia azjatyckiego i afrykańskiego. (Więcej informacji w języku angielskim na stronie internetowej Amerykańskiego Czerwonego Krzyża American National Red Cross: Blood Types.)

"Grupę krwi najłatwiej ustalić poprzez wykonanie specjalnego badania, ponieważ nie jest ono wykonywane rutynowo" mówi Dr Peter Emanuel (MD), Prezes Instytutu Winthrop P. Rockefeller d/s Raka przy Uniwersytecie Medycznym Arkansas w Little Rock oraz Prezes Komitetu Stowarzyszenia Hematologów. Osoby oddające krew w ciągu czterech do sześciu tygodni po oddaniu krwi otrzymują listownie informację o swojej grupie krwi, twierdzi Karen Stecher z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.

Oprócz niewątpliwych korzyści płynących z krwiodawstwa, warto oddać krew, aby uzyskać cenne informacje dotyczące naszego zdrowia. Możemy się dowiedzieć, jakie jest ryzyko wystąpienia chorób serca oraz poznać swoją grupę krwi, co jest ogromnie ważne dla pracowników służby zdrowia w razie wypadku lub kiedy pilnie poszukiwana jest krew danej grupy.


Na tej stronie:
Choroby: Choroby serca

Linki do stron obcojęzycznych
American Heart Association: Understand Your Risk of Heart Attack