Panel badań

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021
Oficjalna Nazwa

Panel badań

Inne Nazwy
Powiązane badania
SPIS TREŚCI

W skrócie

W jakim celu badanie jest wykonywane?
Kiedy badanie jest wykonywane?
Jak się pobiera próbkę do badania?
Czy do badania trzeba się przygotować?

Informacja o próbce

Co się oznacza?

Artykuły zamieszczone w dziale Laboratorium dostarczą Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi, wymazu z gardła oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Badanie

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?
Co oznacza wynik?

Uwaga

Dla wielu oznaczeń nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości te zależą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w artykule:

Przedziały referencyjne i ich znaczenie.
Co jeszcze należy wiedzieć?

Pytania i odpowiedzi

Program Profilaktyka 40 Plus - dowiedz się więcej

Panel badań

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021

Powiązane badania: ElektrolityWskaźniki funkcji wątrobyProfil lipidowy

Panele badań laboratoryjnych są to grupy badań, które wykonuje się rutynowo w celu określenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta,lub też w celu rozpoznania albo monitorowania określonych chorób czy stanów klinicznych. Panele te są tworzone dla potrzeb własnych przez poszczególne zakłady opieki zdrowotnej, a także lekarzy, w zależności od celów, jakim mają służyć. Nawet jednak, jeżeli są wykorzystywane do tego samego celu, mogą różnić się między sobą liczbą i rodzajem badań. Pojęcie panelu jest więc bardziej terminem "organizacyjnym" upraszczającym proces zlecania badań, jednak musi on być zgodny z ogólnie przyjętymi zaleceniami postępowania medycznego.

Jako materiał do badań najczęściej wykorzystuje się krew pobraną z żyły łokciowej lub mocz.