MCHC

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021
Oficjalna Nazwa

MCHC

Inne Nazwy
Powiązane badania
SPIS TREŚCI

W skrócie

W jakim celu badanie jest wykonywane?
Kiedy badanie jest wykonywane?
Jak się pobiera próbkę do badania?
Czy do badania trzeba się przygotować?

Informacja o próbce

Co się oznacza?

Artykuły zamieszczone w dziale Laboratorium dostarczą Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi, wymazu z gardła oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Badanie

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?
Co oznacza wynik?

Uwaga

Dla wielu oznaczeń nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości te zależą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w artykule:

Przedziały referencyjne i ich znaczenie.
Co jeszcze należy wiedzieć?

Pytania i odpowiedzi

Program Profilaktyka 40 Plus - dowiedz się więcej

MCHC

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021

Powiązane badania: MorfologiaRBC

Wskaźniki czerwonokrwinkowe to wyniki pomiarów lub obliczeń dotyczące czerwonych krwinek (erytrocytów). Wskaźniki te są elementami badania morfologii krwi, wykonywanego powszechnie w różnych celach. Więcej informacji na temat morfologii krwi  i wskaźników czerwonokrwinkowych znajduje się na stronie poświęconej morfologii krwi, w rozdziale "Badanie: W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?".