Aldolaza

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021
Oficjalna Nazwa

Aldolaza

Inne Nazwy
Powiązane badania
SPIS TREŚCI

W skrócie

W jakim celu badanie jest wykonywane?
Kiedy badanie jest wykonywane?
Jak się pobiera próbkę do badania?
Czy do badania trzeba się przygotować?

Informacja o próbce

Co się oznacza?

Artykuły zamieszczone w dziale Laboratorium dostarczą Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi, wymazu z gardła oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Badanie

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?
Co oznacza wynik?

Uwaga

Dla wielu oznaczeń nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości te zależą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w artykule:

Przedziały referencyjne i ich znaczenie.
Co jeszcze należy wiedzieć?

Pytania i odpowiedzi

Program Profilaktyka 40 Plus - dowiedz się więcej

Aldolaza

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021

Aldolaza jest enzymem pomagającym uzyskać z glukozy energię. Enzym ten występuje w całym organizmie, a jego aktywność jest podwyższona w przypadku uszkodzeni aalbo chorób mięśni lub wątroby.
W przeszłości oznaczanie aldolazy we krwi zlecano w celu rozpoznania i monitorowania chorób mięśni szkieletowych i/lub schorzeń wątroby. Obecnie badanie to zastąpiono innymi oznaczeniami enzymów, takimi jak aktywność CK (kinazy kreatynowej), ALT (aminotransferazy alaninowej) czy AST (aminotransferazy asparaginianowej), które są bardziej swoistymi wskaźnikami uszkodzenia mięśni lub wątroby. Oznaczenie aldolazy nadal wykorzystuje się w monitorowaniu leczenia pacjentów z dystrofią mięśniową.

 

UWAGA: Artykuł powstał w oparciu o badania z wykorzystaniem cytowanych tu źródeł oraz doświadczenia Rady Programowej Lab Tests Online. Treść artykułu podlega recenzji Rady Programowej i może ulegać zmianom. Cytowane źródła zostaną dodane do listy i wyróżnione spośród źródeł oryginalnych.


Źródła wykorzystane w tej wersji artykułu:

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and MolecularDiagnostics. Burtis CA, Ashwood ER and Bruns DE, eds. 4th ed. St. Louis,Missouri: Elsevier Saunders; 2006, str 603.

(15 października 2007) MedlinePlus MedicalEncyclopedia: Aldolase test.Dostępne na stronie internetowej http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003566.htm. Stan z kwietnia 2009.

(12 lipca 2007) Mayo Clinic. Dermatomyositis, Tests andDiagnosis. Dostępne na stronie internetowej http://www.mayoclinic.com/health/dermatomyositis/DS00335/DSECTION=tests-and-diagnosis przez http://www.mayoclinic.com. Dane z kwietnia 2009.

(13 lipca 2007) Mayo Clinic. Polymyositis, Tests andDiagnosis. Dostępne na stronie internetowej  http://www.mayoclinic.com/health/polymyositis/DS00334/DSECTION=tests-and-diagnosis przez http://www.mayoclinic.com. Dane z kwietnia 2009.