Posiew

DEFINICJA

Namnażanie komórek, szczególnie mikroorganizmów na podłożu stałym lub płynnym (np. agar, żelatyna), jak na przykład bakterii w naczyniu/szalce Petriego.