Nosiciel

DEFINICJA

Osoba bez objawów chorobowych, w ustroju której bytują i rozmnażają się drobnoustroje chorobotwórcze, stanowiące potencjalne źródło zakażenia innych osób.