Monocyt

DEFINICJA

Rodzaj leukocytu (krwinka biała), którego rola polega na pochłanianiu bakterii  i innych obcych cząstek.