Miano

DEFINICJA

W laboratorium klinicznym stanowi jednostkę miary. Zazwyczaj jest to najwyższe rozcieńczenie substancji, w której zachodzi reakcja i jest wyrażane w formie proporcji (np. 1:20). Przykładowo, surowica zawierająca przeciwciało zostaje rozcieńczona w proporcjach 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, itp. Jeżeli 1:20 jest najwyższym rozcieńczeniem, w którym można wykryć reakcję zachodzącą pomiędzy przeciwciałem i antygenem, miano przeciwciał wynosi właśnie 1:20.