Metoda immunofluorescencyjna

DEFINICJA

Wykorzystuje się w niej substraty komórkowe lub tkankowe będące źródłem antygenów pozwalające wykryć szerokie spektrum przeciwciał. Kompleksy powstałe w wyniku połączenia przeciwciał z antygenami wykrywa się przy użyciu barwników fluoryzujących.