Metoda immunoenzymatyczna ELISA

DEFINICJA

Ilościowa metoda oznaczenia przeciwciał lub antygenów w badanej próbce, polegająca na reakcji antygenu z przeciwciałem, następnie połączeniu z kompleksem zawierającym enzym, który reaguje z barwnikiem oraz ocenie stężenia powstałych kompleksów na podstawie intensywności zabarwienia.