Makrofag

DEFINICJA

Krwinka biała o dużych rozmiarach, obecna w tkance łącznej, węzłach chłonnych, szpiku kostnym i innych tkankach; stanowi istotny element układu odpornościowego i pomaga zwalczać zakażenia poprzez fagocytowanie drobnoustrojów chorobotwórczych.