Limfocyt

DEFINICJA

Nieziarnisty leukocyt (krwinka biała) zazwyczaj stanowiący około 25% wszystkich białych krwinek. Jego ilość wzrasta w przypadku infekcji. Limfocyty występują w dwóch postaciach; komórki B czyli główne składniki humoralnego układu odpornościowego rozpoznające swoiste antygeny i wytwarzające przeciwko nim przeciwciała; oraz komórki T, składniki komórkowego układu odpornościowego, wydzielające immunologicznie aktywne związki oraz wspierające funkcje komórek B.