Kalcyfikacja

DEFINICJA

Zwapnienie  

Twardnienie tkanek, u podstaw którego leży odkładanie soli wapnia w tkance; nieprawidłowe wapnienie prowadzi do upośledzenia funkcji narządów (np. nerek lub tętnic).  Przyczyną  tego procesu może być zaburzenie prawidłowej równowagi hormonalnej, metabolizmu witaminy D, wapnia i innych składników mineralnych.