Metabolizm

DEFINICJA

Złożony proces chemiczny i fizyczny zachodzący w organizmie, polegający na wykorzystywaniu składników odżywczych. Jego wynikiem jest wzrost, wytwarzanie energii, usuwanie produktów rozkładu oraz inne funkcje organizmu. Proces przemiany materii składa się z dwóch podstawowych faz: anabolizmu - fazy tworzenia - podczas której małe cząstki, powstające w wyniku trawienia, łączone są w kompleksowe związki tworzące tkanki i narządy; katabolizmu - fazy rozpadu - podczas której większe cząstki ulegają rozpadowi do prostszych związków, uwalniając energię.