Homozygotyczny

DEFINICJA

Posiadający dwie identyczne kopie danego genu, obydwie są prawidłowe lub też nieprawidłowe.