Hiperlipidemia

DEFINICJA

Podwyższony poziom cholesterolu i/lub triglicerydów we krwi.