Heterozygotyczny

DEFINICJA

Posiadający dwie różne kopie danego genu, z których jedna może być nieprawidłowa.